top of page
IMG_4663.jpg

PICSMART

Vi hade nöjet att få hjälpa ett av Stockholm mest snabbväxande onlineföretag med fokus på lokala matvaruleveranser, med deras kontorslokaler i Frihamnen. Lokalerna hyrdes och fick inte göras större påverkan på. På grund av den snabba tillväxten skulle företaget även inom kort flytta för ett nytt större kontor men tills dess behövdes en ny möbleringsplan för att få plats med alla anställde. Så med en begränsad budget tog våra inredare fram en ny möbleringsplan med plats för fler kontorsplatser men även sociala utrymmen, ett färg och inredningskoncept baserat på företagets image och logga samt konkreta inredningsförslag för att höja kontorets välbefinnande, energi och kreativitet! Vi hjälpte sen till med inköp, montering, iordningställande och styling på plats så att företaget själva kunde fokusera på sitt! Den nya inredningen inkluderade möbler, textilier, en del belysning, växter och detaljer. Ibland kan även små ingrepp göra stora underverk! 


 

UPPDRAG

  • Möbleringsplan

  • Belysningplan

  • Förslag på inredning

  • Inköp

  • Montering, möblering & styling.

OMRÅDE

BUDGET

ab179261-36f4-4f52-88a8-03e6f4d78b9c.jpg

FÖRE

bca0a951-ee99-4dc7-a9ae-9ea820b7090c.jpg

EFTER

En välkomnande entré skapades med nätta möbler men med plats för fler skapades intill pentryt. 

fbae5243-7e2e-4840-8d6e-9fe1cac88fa3.jpg

FÖRE

IMG_4663.jpg

EFTER

1fdb9770-df2d-4f02-95a3-53cb8019fe8f.jpg

FÖRE

0390dd60-e483-421d-bb6c-2f30340b89eb.jpg

EFTER

d98f9b4f-5eba-4c4d-9210-c021359a8369.jpg

PREPP

bottom of page