SKANDINAVISK DRÖM PÅ GÄRDET I STHLM

MÄKLARE

Sandhamnsgatan 75, Stockholm, Maj 2017

79 kvm

STORLEK

Sandhamnsgatan 75
Sandhamnsgatan 75

aW1hZ2VzMDIuZmFzYWQuZXUvMzEzLzQwMDIxNS8xMDMyMTk1L2hpZ2hyZXMvODc4NDEzNy5qcGd3MTkyMGgwbXJlc2l6ZXIwczBi
aW1hZ2VzMDIuZmFzYWQuZXUvMzEzLzQwMDIxNS8xMDMyMTk1L2hpZ2hyZXMvODc4NDEzNy5qcGd3MTkyMGgwbXJlc2l6ZXIwczBi

aW1hZ2VzMDIuZmFzYWQuZXUvMzEzLzQwMDIxNS8xMDMyMTk1L2hpZ2hyZXMvODc4NDEyNy5qcGd3MTkyMGgwbXJlc2l6ZXIwczBi
aW1hZ2VzMDIuZmFzYWQuZXUvMzEzLzQwMDIxNS8xMDMyMTk1L2hpZ2hyZXMvODc4NDEyNy5qcGd3MTkyMGgwbXJlc2l6ZXIwczBi

Sandhamnsgatan 75
Sandhamnsgatan 75

1/18

9 975 000

UTROPSPRIS